Privacy Policy (गोपनियता बारे जानकारी)

Privacy Policy (गोपनियता बारे जानकारी) 

 
हामी हाम्रा ग्राहकहरुको व्यक्तिगत सूचना/ जानकारी  सुरक्षामा एकदमै सतर्क छौ। तसर्थ हजुरले ट्रिनिटी इन्टरनेसनल ट्रेड लिंक मा उपलब्ध गराउनुभएको व्यत्तिगत जानकारीहरुको गम्भीर्यता लाइ ध्यानमा राखेर यसलाई गलत प्रयोग हुन दिने छैनौँ ।

We are very much concerned about your personal  information, which we will never disclose to any other party without your consent.